Кафедра ИТ

Дисципліни кафедры

Дисципліни каф. ІТ напрямків підготовки бакалавра:

-6.050903 Телекомунікації
-6.050904 Мережі та системи поштового зв'язку
-6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
-6.170102 Системи технічного захисту інформації
-6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем
-6. Радіотехніка

1. Інформатика
2. Обчислювальна техніка та програмування
3. Компютерна техніка та програмування
4. Основи інформатики та обчислювальної техніки
5. Організація та підтримка баз даних
6. Створення та обробка БД
7. Програмування інженерних задач
8. Технічна графіка
9. Компьютерні бази даних
10. Економічна інформатика
11. Інженерна та комп’ютерна графіка
12. Інформаційні технології ЗІ
13. Основи збереження баз даних
14. Технології програмування
15. Спеціальні програмні розділи програмування
16. Чисельні методи та моделювання на ЕОМ
17. Спеціальні розділи програмування та системне програмне забезпечення
18 Програмні засоби моделювання в інфокомунікаціях
19 Прорграмні пакети проектування телекомунікаційних систем
20 Моделювання обчислювальних процесів у ПЗ

Дисципліни каф. ІТ напрямку підготовки бакалавра
6.050103 - Програмна інженерія

1. Основи програмування
2. Алгоритми і структури даних
3. Архітектура комп’ютера
4. Офісні технології
5. Об’єктно - орієнтоване програмування
6. Основи програмної інженерії
7. Проектний практикум
8. Комп’ютерна графіка
9. Чисельні методи
10. Бази даних
11. Конструювання ПЗ
12. Моделювання та аналіз ПЗ
13. Аналіз вимог до ПЗ
14. Емпіричні методи ПІ
15. Розробка WEB додатків
16. Якість ПЗ і тестування
17. Архітектура і проектування ПЗ
18. Спеціальні розділи програмування
19. Програмування для мобільних платформ